Storyspot ny part i IoT Sverige

Storyspot har blivit invald som en av de nya parterna i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Storyspot har blivit invald som en av de nya parterna i organisationen IoT Sweden.

IoT, Internet of Things, är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning. IoT kan också gynna den svenska ekonomin och spela en viktig roll i att lösa era av de stora samhällsutmaningar som den ökade urbaniseringen medför.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år.

Läs mer om de nya parterna här: https://iotsverige.se/2017/09/06/iot-sveriges-nya-parter-3/

Och mer om programmet här: https://iotsverige.se